Trường mầm non tư thục Phượng Hoàng tổ chức thực hiện Đề án Sữa học đường năm 2015
Cập nhật: 03.04.2015 03:14

Thực hiện công văn số 169/PGDĐT-MN ngày 30/03/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Biên Hòa về việc Hướng dẫn định mức uống sữa cho trẻ theo Đề án sữa học đường năm 2015. Trường MNTT Phượng Hoàng đã tổ chức thực hiện cho trẻ uống theo quy định bắt đầu từ Thứ Tư 01/04/2015.

Sau đây là hình ảnh các cháu được uống sữa theo Đề án Sữa học đường. Kinh phí phụ huynh đóng góp được chủ trường Ông Nguyễn Chí Quốc tài trợ.