Trẻ từ 36 đến 72 tháng tuổi
Cập nhật: 06.04.2013 11:48
... năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặc nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và việc học tập suốt đời.
MỤC TIÊUMục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một, hình thành và phát triển ở trẻ những chức năng tâm lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặc nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và việc học tập suốt đời.

Chính vì xác định được mục tiêu quan trọng như vậy Trường Mầm Non tư thục Phượng Hoàng xây dựng chế độ một ngày hoạt động của trẻ  phù hợp với các lứa tuổi như sau:

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ 36- 72 THÁNG TUỔI

Thời gian

Hoạt động

Mùa hè

Mùa đông

06h30 - 07h30

06h40 - 08h40

Đón trẻ, cho trẻ ăn sáng chơi, thể dục sáng

08h00 - 08h40

08h20 - 09h00

Hoạt động chung

08h40 - 09h20

09h00 - 09h40

Chơi, hoạt động ở các góc

09h20 - 10h00

09h40 - 10h20

Chơi ngoài trời

10h10 - 11h10

10h20 - 11h40

Vệ sinh, ăn trưa

11h10 - 14h00

11h40 - 14h20

Ngủ trưa – trẻ ăn nhẹ

14h00 - 14h40

14h20 - 14h40

Ăn bữa phụ

14h40 - 15h40

14h40 - 15h40

Ăn xế chiều, chơi, hoạt động theo ý thích

15h40 - 17h30

15h40 - 17h00

Vệ sinh, trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ